WAT BETAALT U AAN DE SCHOOL?

Alle stukken betreffende boeken en ouderbijdrage kunt u vinden op het Ouderportaal.  De inlogcode van het Ouderportaal krijgen de ouders van nieuwe leerlingen aan het begin van het schooljaar per mail gestuurd.

BOEKENPAKKET

Ouders/verzorgers zijn namens hun minderjarige kind gebruiker van de leenboeken. Wij laten de uitgifte van het boekenpakket verzorgen door Van Dijk. U bestelt zelf het pakket rechtstreeks bij Van Dijk. Meer informatie hierover ontvangt u hierover in de maand mei/juni voorafgaande aan het nieuwe schooljaar. Van Dijk stuurt het boekenpakket naar het woonadres van de leerling. Dit gebeurt voor de aanvang van het schooljaar.

Een laptop is een eigentijds hulpmiddel dat verplicht is in klas één tot en met vijf. Het staat ouders vrij om zelf te bepalen waar en bij wie zij de laptop aanschaffen. Wel zijn de minimaal vereiste specificaties van belang:

 • er moet Windows 10 op gedraaid kunnen worden
 • de batterij moet minimaal 7 uur meegaan
 • de harde schijf moet minimaal 128 GB groot zijn
 • de harde schijf is een SSD schijf
 • er moet Wifi Dual-band 2.4Ghz/5Ghz aanwezig zijn

Je kunt ervoor kiezen om een laptop te kopen of te huren via The Rent Company. Met dit bedrijf hebben wij afspraken gemaakt over de laptops en de ondersteuning. Zo weet je zeker dat de laptop geschikt is voor gebruik op onze school en kunnen wij je ondersteuning bieden als dat nodig is (de flyer vindt u op onze website.

BIJDRAGEN TEN BEHOEVE VAN EXTRA ACTIVITEITEN/ FACILITEITEN

Al enige jaren vragen wij ouders een financiële bijdrage voor allerlei zaken binnen onze school. Deze bijdrage wordt besteed aan allerlei activiteiten die wij aanbieden bovenop het verplichte onderwijsprogramma. Het zijn echter juist deze extra’s die het Amstelveen College tot het Amstelveen College maken en zijn voor veel kinderen en ouders een belangrijke reden om voor onze school te kiezen. De ouderbijdrage is vrijwillig en leerlingen worden niet uitgesloten van activiteiten of het onderwijsprogramma. Het aanbod van extra activiteiten is echter wel afhankelijk van de ouderbijdrage.

Al enige jaren vragen wij ouders een financiële bijdrage voor allerlei zaken binnen onze school. Deze bijdrage wordt besteed aan allerlei activiteiten die wij aanbieden bovenop het verplichte onderwijsprogramma. Voor deze activiteiten ontvangt de school geen vergoeding van het Rijk. Het zijn echter juist deze extra’s die het Amstelveen College tot het Amstelveen College maken en voor velen een belangrijke reden om voor onze school te kiezen. De ouderbijdrage is vrijwillig en leerlingen worden niet uitgesloten van activiteiten of het onderwijsprogramma. Onderstaand extra aanbod is afhankelijk is van de ouderbijdrage.

 1. De ouderbijdrage (leerjaar 1 t/m 6) is vastgesteld op € 100,00

Deze bijdrage is vrijwillig en wordt ingezet voor: een schoolpas, start- en, eindactiviteiten, excursies, workshops, voorstellingen en veldwerk tijdens de projectdagen, sportdagen, de aanschaf van de CJP pas en het opwaarderen van de Cultuurkaart (dit is subsidie waarvan wij culturele activiteiten kunnen organiseren en alle klassen profiteren), allerlei feestelijkheden op school rond Sinterklaas, Kerst etc. en diploma uitreiking, fotojaarboek voor de examenklassen, wensen vanuit de leerlingenraad zoals extra (buiten-) voorzieningen, etc. De kosten worden gemiddeld over alle leerjaren. Het kan dus zijn dat in het ene leerjaar meer activiteiten plaatsvinden dan in het andere leerjaar. 

 1. Kluishuur (leerjaar 1 t/m 6)

Het Amstelveen College biedt leerlingen de mogelijkheid een kluisje te huren. In dit kluisje kan uw kind boeken en andere spullen opbergen. De huurperiode is telkens voor één schooljaar. De kosten voor de huur bedragen € 17,50 per jaar. De leerling krijgt van school eenmalig een (gratis) schoolpas waarmee het kluisje geopend kan worden. Indien de leerling de schoolpas kwijt raakt kost een nieuwe schoolpas € 10,00.   

 1. Tekendoos (leerjaar 1)

Onze leerlingen hebben voor de tekenles een tekendoos nodig. De tekendoos kan de gehele schoolcarrière gebruikt worden, tot en met het eindexamen als uw kind hiervoor kiest. De tekendoos kost € 26,80 en staat, na betaling, voor uw kind op school klaar in het tekenlokaal. 

 1. VWO Xtra (leerjaar 1 en 2)

Leerlingen die bij hun inschrijving hebben gekozen voor Vwo Xtra, betalen € 150,00 per jaar, zowel in het eerste als het tweede jaar. Hiervoor ontvangt u in november een aparte factuur. 

 1. Plusprofielen of Project (leerjaar 1 en 2)

In leerjaar 1 kiezen leerlingen voor een Plusprofiel of Project. In leerjaar 2 kan het gekozen Plusprofiel worden gecontinueerd, deze uren vallen niet binnen het lesrooster maar komen bovenop de lessentabel. De kosten van het Plusprofiel Betatalent, Expressie en Ondernemerschap bedragen

€ 125,00 per schooljaar. Voor het Plusprofiel Sport betaalt u € 150,00 per schooljaar. Voor de Plusprofielen ontvangt u in november een aparte factuur. Aan Project zijn geen kosten verbonden.

 1. Plusprofiel S&O (leerjaar 3 en 4 mavo)

Leerlingen die naar 3 mavo gaan kunnen kiezen voor Plusprofiel S&O. Dit keuzevak kan gevolgd worden in 3 en 4 mavo. De kosten voor S&O in 3 mavo bedragen € 150,00, in 4 mavo € 75,00. Hiervoor ontvangt u in november een aparte factuur.

 1. Cambridge (leerjaar 4 en 5 vwo)

Het Excellentie programma Cambridge is een tweejarig programma. Leerlingen die hiervoor kiezen volgen dit in 4 en 5 vwo en kunnen het programma in 5 vwo afsluiten met het erkende Cambridge examen. Aan het lesprogramma zijn geen kosten verbonden. Als een leerling het Cambridge examen wil doen bedragen de kosten voor het examen € 300,00.  

 1. BSM (leerjaar 4 t/m 6 havo en vwo)

Leerlingen die BSM in hun profiel hebben gekozen, zullen in november een aparte factuur ontvangen voor bijzondere sporten die niet op school gegeven kunnen worden, de kosten hiervoor bedragen      € 25,00 per jaar. 

 1. Reizen

In verband met de corona uitbraak zullen er ook in schooljaar 2021-2022 geen reizen worden georganiseerd.   

 1. OV-chipkaart (leerjaar 1 t/m 6)

Bij een aantal excursies wordt gebruik gemaakt van bussen. Deze kosten worden verrekend in de prijs van de excursie. Als de bestemming op redelijke afstand van de school ligt is het verantwoord en veel voordeliger om gebruik te maken van het openbaar vervoer. In deze situaties gebruiken leerlingen hun eigen (door de ouders opgeladen) OV-chipkaart. Om onaangename verrassingen te voorkomen wordt u verzocht ervoor te zorgen dat aan het begin van het schooljaar minimaal € 25,00 op de OV-chipkaart staat en dat de kaart altijd gevuld blijft. 

WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

De school stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal, zoekraken of beschadiging van in en rond de school aanwezige kledingstukken, rijwielen, bromfietsen en andere eigendommen van de leerlingen. Dit geldt ook voor (buiten) sportaccommodaties. Dit geldt ook voor lichamelijk letsel. De ouder/verzorger van een leerling leerlingen is aansprakelijk voor schade die zijn/haar kind toe brengt aan het schoolgebouw of eigendommen van de school of van derden.

Wij verzoeken ouders om oplettend te zijn ten aanzien van kostbaarheden van hun kind(eren). De school gaat ervan uit dat leerlingen geen kostbare (onverzekerde) voorwerpen meenemen en aanvaardt geen aansprakelijkheid bij verlies of diefstal.

Voor deelname aan reizen is naast het voldoen van de reissom of het betalen van de excursiegeld het ook een vereiste dat ouders/verzorgers en leerling een verklaring ondertekenen dat de leerling zich houdt aan een aantal gedragsregels en dat de ouders borg staan voor hun kind als deze zich daar niet aan houdt. Deze verklaring staat bij de “Standaard Verklaring Excursies” op het ouderportaal onder het kopje Reizenweek.