Aanmelden hoger leerjaar

Wil jij je aanmelden bij ons op school in een hoger leerjaar dan de brugklas? Dan raden we jou aan om onderstaande informatie samen met jouw ouders goed door te lezen.

Procedure aanmelding hogere leerjaren voortgezet onderwijs (Amstelland)

In de regio Amstelland is, naast de kernprocedure voor de overstap van basisschool naar middelbare school, ook een gezamenlijke kernprocedure ontwikkeld voor de zogenaamde zij-instroom: instroom in een hoger leerjaar dan leerjaar 1. In deze procedure gaat het om een overstap na de zomervakantie naar alle leerjaren behalve havo 4. (Daarvoor is een aparte kernprocedure ontwikkeld). Bij overstap gedurende het schooljaar (verhuizing) kunnen ouders rechtstreeks contact opnemen met één van de scholen en wordt er naar bevind van zaken gehandeld. Uitgangspunt is dat elke leerling die in Amstelland woont, ook een plek krijgt op een school in de regio.

Als een leerling in aanmerking wil komen voor instroom in klas 2 of hoger na de zomervakantie, gaat dat als volgt:

1. Als ouder dient u uw kind aan te melden voor de wachtlijst van de scholen in de regio via het centraal aanmeldformulier. Op dit centraal aanmeldformulier wordt gevraagd naar een 1e, 2e en 3e voorkeur. Vul deze alle drie in.
2. Ook dient u het aanmeldformulier van de school van uw 1e voorkeur in te vullen. Als dat het Amstelveelveen College is, dan kunt u het aanmeldformulier downloaden. Mail dit formulier naar onze school.
3. Deze aanmelding door middel van het centrale aanmeldformulier én het aanmeldformulier van de school van 1e voorkeur) dient plaats te vinden voor 6 mei.
4. Als de school van 1e voorkeur het eigen aanmeldformulier heeft ontvangen en heeft gecontroleerd of u ook het centraal aanmeldformulier heeft ingevuld, vraagt deze school informatie op bij de huidige school van uw kind. Als deze informatie door de school van 1e voorkeur is ontvangen staat uw kind op de wachtlijst voor zij-instroom in de regio Amstelland.

We raden u dringend aan om uw kind tijdig aan te melden. Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

5. In een gezamenlijk overleg aan het einde van het schooljaar bespreken de scholen in Amstelland de aanmeldingen die op de gezamenlijke wachtlijst staan.

.6. Daarna horen ouders in de 2e helft van week 28 of in het begin van week 29 óf en zo ja voor welke school hun kind voor plaatsing in aanmerking komt. In week 28 of 29 worden ook de eventuele intakegesprekken gevoerd.

Tot slot wijzen wij u er op dat het vanzelfsprekend van groot belang is dat u, met de huidige school van uw kind, gedurende de rest van het schooljaar contact onderhoudt over ontwikkelingen van uw kind en over de juiste voorbereiding van een eventuele overstap.

Aanmelden in havo 4

Aanmelden in havo 4 kan niet rechtstreeks via ons. Voor instroom in havo 4 dient u contact op te nemen met de huidige school van uw kind.