Aanmelden hoger leerjaar

Wil jij je aanmelden bij ons op school in een hoger leerjaar dan de brugklas? Dan raden we jou aan om onderstaande informatie samen met jouw ouders goed door te lezen.

Procedure aanmelding hogere leerjaren voortgezet onderwijs (Amstelland)

Procedure aanmelding hogere leerjaren voortgezet onderwijs
In de regio Amstelland is, naast de kernprocedure voor de overstap van basisschool naar middelbare school, ook een gezamenlijke kernprocedure ontwikkeld voor de zogenaamde zij-instroom: instroom in een hoger leerjaar dan leerjaar 1. In deze procedure gaat het om een overstap na de zomervakantie naar alle leerjaren behalve havo 4. (Daarvoor is een aparte kernprocedure ontwikkeld). Bij overstap gedurende het schooljaar (verhuizing) kunnen ouders rechtstreeks contact opnemen met één van de scholen en wordt er naar bevind van zaken gehandeld. Uitgangspunt is dat elke leerling die in Amstelland woont, ook een plek krijgt op een school in onze regio. 

Als een leerling in aanmerking wil komen voor instroom in klas 2 of hoger na de zomervakantie, gaat dat als volgt: 

1. Als ouder kunt u uw kind aanmelden voor de wachtlijst van de scholen in de regio via het centraal aanmeldformulier. (Klik op deze link). Op dit centraal aanmeldformulier wordt gevraagd naar een 1e, 2e en 3e voorkeur. Vul deze alle drie in. 

2. Tevens dient u het zij-instroom aanmeldformulier van de school van uw 1e voorkeur van de website van deze school te downloaden en in te vullen. Stuur dit formulier op naar de betreffende school.

3. Deze aanmelding (middels het centrale aanmeldformulier én het aanmeldformulier van de school van 1e voorkeur) dient plaats te vinden tussen 13 maart en 1 mei 2022. 

4. Als de school van 1e voorkeur het eigen aanmeldformulier heeft ontvangen en heeft gecontroleerd of u ook het centraal aanmeldformulier heeft ingevuld, vraagt deze school informatie op bij de huidige school van uw kind. Als deze informatie door de school van 1e voorkeur is ontvangen staat uw kind op de wachtlijst voor zij-instroom in de regio Amstelland. 

5. In een gezamenlijk overleg aan het einde van het schooljaar bespreken de scholen in het Amstelland de aanmeldingen die op de gezamenlijke wachtlijst staan.

6. Daarna horen ouders in de 2e helft van week 29 of in het begin van week 30 óf en zo ja voor welke school hun kind voor plaatsing in aanmerking komt. In week 29 of 30 worden ook de eventuele intakegesprekken gevoerd. 

Tot slot wijzen wij u er op dat het vanzelfsprekend van groot belang is dat u, met de huidige school van uw kind, gedurende de rest van het schooljaar contact onderhoudt over ontwikkelingen van uw kind en over de juiste voorbereiding van een eventuele overstap.

Aanmelden in havo 4

Aanmelden in havo 4 kan niet rechtstreeks via ons. Voor instroom in havo 4 dient u contact op te nemen met de huidige school van uw kind.