Aanmelden hoger leerjaar

Wil jij je aanmelden bij ons op school in een hoger leerjaar dan de brugklas? Dan raden we jou aan om onderstaande informatie samen met jouw ouders goed door te lezen.

Procedure aanmelding hogere leerjaren voortgezet onderwijs (Amstelland)

Procedure aanmelding hogere leerjaren voortgezet onderwijs
In de regio Amstelland is, naast de kernprocedure voor de overstap van basisschool naar middelbare school, ook een gezamenlijke kernprocedure ontwikkeld voor de zogenaamde zij-instroom: instroom in een hoger leerjaar dan leerjaar 1. In deze procedure gaat het om een overstap na de zomervakantie naar alle leerjaren behalve havo 4. (Daarvoor is een aparte kernprocedure ontwikkeld). Bij overstap gedurende het schooljaar (verhuizing) kunnen ouders rechtstreeks contact opnemen met één van de scholen en wordt er naar bevind van zaken gehandeld. Uitgangspunt is dat elke leerling die in Amstelland woont, ook een plek krijgt op een school in onze regio. 

Als een leerling in aanmerking wil komen voor instroom in klas 2 of hoger na de zomervakantie, gaat dat als volgt: 

1. Als ouder kunt u uw kind aanmelden voor de wachtlijst van de scholen in de regio via het centraal aanmeldformulier. Op dit centraal aanmeldformulier wordt gevraagd naar een 1e, 2e en 3e voorkeur. Vul deze alle drie in. 

2. U dient het zij-instroom aanmeldformulier van uw voorkeursschool te downloaden op de website en in te vullen. Stuur dit formulier op naar de betreffende school. Het aanmeldformulier voor onze school is weer beschikbaar in maart 2023.

3. Deze aanmelding (middels het centrale aanmeldformulier én het aanmeldformulier van de school van 1e voorkeur) dient plaats te vinden tussen 13 maart en 1 mei 2023. 

4. Als de school van 1e voorkeur het eigen aanmeldformulier heeft ontvangen en heeft gecontroleerd of u ook het centraal aanmeldformulier heeft ingevuld, vraagt deze school informatie op bij de huidige school van uw kind. Als deze informatie door de school van 1e voorkeur is ontvangen staat uw kind op de wachtlijst voor zij-instroom in de regio Amstelland. 

5. In een gezamenlijk overleg aan het einde van het schooljaar bespreken de scholen in het Amstelland de aanmeldingen die op de gezamenlijke wachtlijst staan.

6. Daarna horen ouders in de week voor de zomervakantie voor welke school hun kind voor plaatsing in aanmerking komt. 

Tot slot wijzen wij u er op dat het vanzelfsprekend van groot belang is dat u, met de huidige school van uw kind, gedurende de rest van het schooljaar contact onderhoudt over ontwikkelingen van uw kind en over de juiste voorbereiding van een eventuele overstap.

Aanmelden in havo 4

Online informatiebijeenkomst externe instroom vmbo-t 4 – havo 4

Zit jij in vmbo-t 4 en ben je geïnteresseerd om in te stromen bij ons in havo 4 volgend schooljaar? Om 16.00 uur op 17 februari geven we een informatiebijeenkomst over deze instroom. Je kan deelnemen door te klikken op deze link.

*Deze bijeenkomst is bedoeld voor leerlingen afkomstig van: : Thamen, Yuverta, Alkwin College, De Appollo, Veenlanden College, Keizer Karel College, CSB, Herman Wesselink College of Pantha Rei

Zij-instroom havo 4

Wil jij bij ons op school instromen in havo 4? Dan is het de bedoeling dat je dit doorgeeft aan de decaan van jouw eigen school voor 1 april.  Meer informatie over deze aanmeldprocedure krijg je van jouw eigen decaan.

Begin juni krijgen leerlingen te horen of ze geplaatst kunnen worden bij de  school van hun voorkeur.

*Bovenstaande procedure geldt voor leerlingen die willen instromen in havo 4 en afkomstig zijn van één van de volgende scholen: Thamen, Yuverta, Alkwin College, De Appollo, Veenlanden College, Keizer Karel College, CSB, Herman Wesselink College of Pantha Rei.  Leerlingen van andere scholen kunnen zich melden via de reguliere zij-instroomprocedure.