Opleidingsschool

Het Amstelveen College is naast een stageschool ook een opleidingsschool. Hieronder lees je daar meer over.

Opleidingsschool 

Het Amstelveen College ziet het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan de opleiding van nieuwe studenten. Het AC kent dan ook een lange traditie als stageschool en sinds juni 2014 is het Amstelveen College officieel een opleidingsschool geworden. 

Studenten die bij ons op school stage lopen, krijgen een intensieve begeleiding van docenten die daarvoor zijn opgeleid. Voor de studenten geldt hetzelfde wat ook voor onze leerlingen en onze docenten geldt: “Haal het beste uit jezelf en uit elkaar”. 

De werkplekbegeleider is het eerste aanspreekpunt voor de student; hij verzorgt de inhoudelijke, dagelijkse begeleiding van de student. Daarnaast stimuleert en stuurt de werkplekbegeleider de ontwikkeling van de student in het kader van de competenties/ beroepsrollen die behaald/ aangetoond moeten worden. Naast de werkplekbegeleiders heeft het Amstelveen College ook 2 schoolopleiders; een voor de studenten van het hbo en een voor de studenten van de universitaire lerarenopleiding. De schoolopleiders zijn medeverantwoordelijk voor de inhoud en organisatie van het opleiden in de school. Zij zullen verschillende gesprekken voeren met de student en komen daarnaast ook op lesbezoek. 

Voor studenten worden er schoolgroepbijeenkomsten georganiseerd, deze zijn verplicht en staan in dienst van de ontwikkeling van de student. Tijdens de bijeenkomsten worden er verschillende thema’s behandeld zoals: orde, leerdoelen, hoe om te gaan met opdrachten vanuit de opleiding, oudergesprekken etc. Regelmatig wordt het thema in overleg met de studenten vastgesteld. 

Van elkaar leren speelt een belangrijke rol in de schoolgroep. Studenten gaan regelmatig bij elkaar op lesbezoek, bespreken dit met elkaar na, maken een observatieverslag en geven een korte toelichting tijdens de schoolgroep.  

De Regionale Opleidingsschool Amstelland e.o. (ROSA) 

Het Amstelveen College als opleidingsschool is onderdeel van de Regionale Opleidingsschool Amstelland (ROSA).  

In de regio Amstelland is de samenwerking van de diverse individuele scholen met de opleidingsinstituten de afgelopen jaren op verschillende manieren vormgegeven. Deze samenwerking heeft geleid tot het ontstaan van de Regionale OpleidingsSchool Amstelland, onder de naam ROSA. 

Dit partnerschap bestaat uit zestien VO-scholen en zes Amsterdamse lerarenopleidingen. De scholen bevinden zich in en rond Amsterdam, Amstelveen en de Haarlemmermeer. De partners zijn samen verantwoordelijk voor het opleiden van eerste- en tweedegraads docenten. Daarnaast wordt binnen het partnerschap actief samengewerkt op het gebied van inductie-trajecten voor starters, voortgezette professionalisering en onderzoek.