Publicaties

Hieronder vind je al onze relevante publicaties.

Publicaties voor nieuwe leerlingen

Lessentabel nieuwe leerlingen

Faciliteitenbeleid (dyslexie/dyscalculie/medische indicaties)

Schoolgids 23/24

Publicaties voor instromen in hoger leerjaar

Toelatingseisen M4 naar H4

Toelatingseisen M4 naar H4

Overige publicaties

Schoolplan AC 2021-2025  Strategisch beleidsplan

Schoolregels online les

Burgerschap Amstelveen College

Leerlingenstatuut Amstelveen College

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Amstelveen

Klokkenluiders-regeling

Besturingsfilosofie Amstelveen College

Managementstatuut Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Amstelveen