Publicaties

Hieronder vind je al onze relevante publicaties.

Publicaties voor nieuwe leerlingen

Lessentabel nieuwe leerlingen

Dyslexieprotocol AC

Dyscalculie protocol AC

Toelatingsbeleid 2022

BurgerschapOpenbaar Voortgezet Onderwijs 

Publicaties voor instromen in hoger leerjaar

Toelatingseisen M4 naar H4

Toelatingseisen M4 naar H4

Overige publicaties

Pestprotocol 2017

Schoolregels online les

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Amstelveen

Statuten Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Amstelveen

Reglement van Orde Raad van Toezicht

Schoolplan AC 2021-2025  Strategisch beleidsplan

Klokkenluiders-regeling

Besturingsfilosofie Amstelveen College

Managementstatuut Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Amstelveen

Burgerschap Amstelveen College