Downloads

Hieronder vind je al onze relevante downloads.

Downloads voor nieuwe leerlingen

Lessentabel nieuwe leerlingen

Dyslexieprotocol AC

Dyscalculie protocol AC

Ondersteunings-profiel passend onderwijs AC

Toelatingsbeleid 2021

Downloads voor instromen in hoger leerjaar

Toelatingseisen M4 naar H4

Toelatingseisen M4 naar H4

Overige downloads

Pestprotocol 2017

Schoolregels online les

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Amstelveen

Statuten Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Amstelveen

Reglement van Orde Raad van Toezicht

Samenstelling van nevenfuncties Raad van Toezicht

Rooster aftreden Raad van Toezicht

Schoolplan AC 2017-2021 – Strategisch beleidsplan

Jaarverslag 2020 (bestuursverslag en jaarrekening)

Klokkenluiders-regeling

Besturingsfilosofie Amstelveen College

Managementstatuut Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Amstelveen