Publicaties

Hieronder vind je al onze relevante publicaties.

Publicaties voor nieuwe leerlingen

Lessentabel nieuwe leerlingen

Dyslexieprotocol AC

Dyscalculie protocol AC

Publicaties voor instromen in hoger leerjaar

Toelatingseisen M4 naar H4

Toelatingseisen M4 naar H4

Overige publicaties

Schoolplan AC 2021-2025  Strategisch beleidsplan

Schoolregels online les

Burgerschap Amstelveen College

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Amstelveen

Klokkenluiders-regeling

Besturingsfilosofie Amstelveen College

Managementstatuut Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Amstelveen