Onze vakken

In het onderstaande overzicht kan je bekijken welke vakken wij aanbieden in de brugklas. 

Vakken in de brugklas

Nederlands
Engels
Wiskunde
Duits en Spaans (m/h en h/a) of Frans (vwo)
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Natuur- en scheikunde
Biologie
Digikunde
Tekenen
Dramatische expressie
Handvaardigheid
Muziek
Lichamelijke opvoeding
Mentoruur
Klassieke oriëntatie (alleen voor vwo en vwo-Xtra) 

Plusprofiel betatalent, sport, expressie of ondernemerschap.