Onze ondersteuning

Bij ons op school doen wij ons best om leerlingen de ondersteuning te bieden die zij nodig hebben om zo goed mogelijk te kunnen leren. Hoe deze ondersteuning eruit kan zien, staat hieronder in het kort beschreven.

Ondersteuning en maatwerk 
Na de eerste periode op school kijken jouw mentor, de vakdocenten en jijzelf samen met je ouders welk maatwerk je nodig hebt. Je kunt gedurende een periode (half jaar) steun krijgen in de vakken Nederlands, Engels of wiskunde. 

Leerlingondersteuning 
Ook als je op andere (leer)vlakken extra hulp of begeleiding nodig hebt, zijn wij er om jouw onderwijsleerproces zo goed mogelijk te ondersteunen. De school heeft een uitgebreid ondersteuningsteam met o.a. counselors, een pedagoog, decaan en een schoolmaatschappelijk werker. Via het mentoraatsprogramma krijgen leerlingen hulp bij het ontwikkelen van hun sociale vaardigheden en bij het ‘leren leren’. Ook is er op school aandacht voor problemen als dyslexie of faalangst.