Onze ondersteuning

Bij ons op school doen wij ons best om leerlingen de ondersteuning te bieden die zij nodig hebben om zo goed mogelijk te kunnen leren. Hoe deze ondersteuning eruit kan zien, staat hieronder in het kort beschreven.

Leerlingondersteuning: we zien en horen elke leerling

Op het Amstelveen College hebben we aandacht voor je: elke leerlingen wordt gezien en gehoord. Er heerst een prettig leer- en werkklimaat en waar nodig word je ondersteund. Via het mentoraatsprogramma krijg je als leerling hulp bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden en bij het ‘leren leren’. Tijdens het invest-uur kun jij je inschrijven voor een vak waarbij je extra hulp nodig hebt. Ook is er aandacht voor problemen als dyslexie of faalangst. Peer-mentoren zijn leerlingen uit de bovenbouw die leerlingen in de onderbouw ondersteunen. De school kent een uitgebreid ondersteuningsteam en roept waar nodig hulp in van buiten school.

Het ondersteuningsteam bestaat uit onze Begeleiders Passend Onderwijs, twee jongerenwerkers, een schoolmaatschappelijk werker en een jeugdarts van de GGD.

Op maat ondersteuning bieden we onder anderen in de vorm van:

  • Invest-uren, ondersteuningslessen voor leerlingen die dat nodig hebben
  • Huiswerkklas na lestijd waar in stilte huiswerk gemaakt kan worden
  • NT2-lessen, voor leerlingen die Nederlands niet als eerste taal hebben
  • Advies en coaching bij dyslexie en dyscalculie
  • Faalangsreductietraining en blokkade- en stresstraining
  • Trainingen sociale vaardigheden: Kanjertraining en Rots en Water