Ons onderwijsconcept

Onze school biedt traditioneel onderwijs aan maar wel met bijzondere extraatjes. Leerlingen volgen bij ons op school reguliere vakken, zoals bijvoorbeeld Nederlands, wiskunde en Engels bijvoorbeeld. Bekijk hier welke vakken wij nog meer aanbieden. Naast de reguliere vakken die we aanbieden, hebben we namelijk een aantal programma’s waarmee een leerling zich kan verrijken of verdiepen.

Plusprofielen in de onderbouw 
In de onderbouw bieden we naast de reguliere vakken plusprofielen aan. Met een plusprofiel krijgen leerlingen in de eerste twee jaren in de onderbouw negentig minuten per week extra les in hun favoriete vakken. Je kan kiezen uit de volgende plusprofielen: sport, expressie, bètatalent of ondernemerschap Op deze pagina lees je meer over onze plusprofielen. 

Vwo-Xtra in de onderbouw 
Vwo-Xtra is de bijzondere leerroute voor leerlingen met een vwo-advies, die meer dan gemiddeld willen en kunnen leren. De leerlingen volgen op deze leerroute vanaf klas 1 een compacte leerlijn en krijgen extra verrijking tijdens de X-programma’s op een speciale vwo-Xtramiddag. Compact betekent dat je de stof in minder lessen krijgt waardoor je tijd hebt voor extra uitdagende stof binnen de reguliere lessen. Lees hier meer over het vwo-Xtra. 

Excellentieprogramma’s  
Iedere leerling kan excelleren en vanaf klas 1 op de mavo, havo en het vwo bieden wij excellentieprogramma’s aan. Het excellentieprogramma is bedoeld om excellente leerlingen meer uitdaging te bieden en zoveel mogelijk op eigen niveau te laten werken. De leerlingen worden geselecteerd op basis van motivatie en interesses. Ongeacht het niveau is het mogelijk het excellentieprogramma te volgen. De leerlingen worden in staat gesteld diverse excellentiemodules te volgen. Robotica, Fotografie, Geo-ICT en Cambridge Engels zijn hier voorbeelden van.  

Verrijking in de bovenbouw 
Andere bijzondere programma’s die wij aanbieden zijn Cambridge Engels, Dele Spaans en Entrepreneurship. Daarnaast zijn wij als school aangesloten bij het Pre-University College van de VU en kunnen leerlingen in de vwo bovenbouw programma’s volgen aan de Vrije Universiteit Amsterdam.