Medezeggenschapsraad

Vertegenwoordiging van leerlingen, medewerkers en ouders.

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapraad (MR) is de voornaamste vertegenwoordiging van leerlingen, docenten en ouders op het Amstelveen College. Een aantal keer per jaar vergadert de MR over het beleid en de gang van zaken op onze school. Naast deze vergaderingen vergadert de MR ook met de schoolleiding. Een belangrijke taak, waarbij leerlingen, docenten en ouders vanuit hun dagelijkse ervaringen invloed uitoefenen op de toekomst van het Amstelveen College. Heb je vragen voor de MR? Stuur dan een
e-mail naar: mr@amstelveencollege.nl.

Leden medezeggenschapsraad

Gaelle Sakes (medewerker en vice-voorzitter)
Jesper Hottentot (medewerker en voorzitter)
Dennis Lamers (medewerker en secretaris)
Mees Bouman (leerling)
Sereyna Elmendorp (leerling)
Danah Jans (leerling)
Eline van der Vooren (medewerker)
Harmen de Jong (medewerker)
Joeri Out (medewerker)
Anushka Makhan-Jawalapersad (ouder)
Anita Schoon (ouder)
Barbara van Ulzen (ouder)