Onze belangrijkste pijlers

We leggen jou graag uit waar wij als school voor staan en wat de belangrijkste pijlers van onze school zijn. Deze pijlers zie je terug in de manier waarop we met elkaar omgaan in de school, de manier waarop wij leren in school en in ons schoolgebouw bijvoorbeeld. Samen vormen deze dingen als het ware het DNA van onze school.

Motto 
Ons motto is: “haal het beste uit jezelf en elkaar”. Wij zorgen ervoor dat jouw schoolprogramma zo goed mogelijk aansluit op jouw interesses en talenten. Iedere leerling komt in aanmerking voor een maatwerkprogramma: voor extra uitdagingen of ondersteuning. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen en medewerkers kunnen groeien en bloeien op een manier die bij ze past. 

Accent op talent en maatwerk 
Wij dagen leerlingen uit om zijn of haar talenten te ontwikkelen. Daarom bieden we op onze school verschillende programma’s aan, zoals plusprofielen en excellentieprogramma’s. Iedere leerling wordt zo uitgedaagd om zijn of haar talenten te ontwikkelen. In de mentorles onderzoek jij op welke vlakken en in welke vakken jij wilen kunt groeien. 

Eigentijds leren van en met elkaar 
Wij dagen leerlingen graag uit om samen te werken. Ook onze leraren zijn zich continu aan het ontwikkelen. Dit doen ze door te leren van elkaar, maar ook door te kijken naar de behoeftes van de leerlingen bij ons op school. Wij vinden het belangrijk om verschillende werkvormen aan te bieden in de lessen die passen bij de leerlingen van nu. In lessen gebruiken we bijvoorbeeld online leermethodes waarmee we goed het niveau van leerlingen kunnen monitoren, werken we met een online loopbaanprogramma en kunnen leerlingen samen experimenteren in ons medialab. 

Modern gebouw
Ons gebouw is licht en modern. Leerlingen voelen zich veilig bij ons op school, omdat ze elkaar en de leraren kennen. Dit komt doordat elke afdeling zijn eigen plek in het gebouw heeft, met leslokalen, studieruimtes en kluisjes. Naast de lokalen op de afdelingen hebben wij ook een rijke leeromgeving met moderne sportzalen, prettige praktijklokalen voor informatica, bètavakken, muziek, drama, kunsten en een modern medialab.