Bijzondere programma’s

Naast de reguliere vakken bieden we bij ons op school in de onder- en bovenbouw ook een aantal extraatjes. Welke dat zijn lees je hieronder.

Cambridge Engels
Een aantal van onze leerlingen komt later op plaatsen terecht waar Engels voertaal is. Al tijdens stages en studies in het buitenland ervaren ze dat een gemiddelde beheersing van het Engels niet altijd genoeg is. Niet alleen in het buitenland, maar ook op Nederlandse universiteiten neemt Engels een steeds belangrijkere plek in. Cambridge Engels kun je volgen in de bovenbouw en afstuderen met het internationale Cambridge Certificate.

VWO-Xtra (leerjaar 1&2)
Vwo-Xtra is de naam van de opleiding die vwo-onderwijs biedt aan excellente en breed getalenteerde vwo-leerlingen die graag worden uitgedaagd. In deze klas zitten leerlingen die gemotiveerd zijn om hun talenten maximaal te benutten.

Met een iets andere weekindeling volgen de leerlingen bijzondere lessen zoals Leren Programmeren, GEO ICT, 3D-Art en Science. Je werkt in speciaal ingerichte ruimtes en gebruikt ook veel leermiddelen die digitaal worden aangeboden.
Het leren vindt zoveel mogelijk vakoverstijgend en contextrijk plaats. Iedere twee weken vinden buitenlesactiviteiten plaats; we leren in musea, op excursie, in bedrijven of in andere organisaties.

Je kan zowel voor een atheneum- als voor een gymnasiumopleiding kiezen op vwo-Xtra. Naast de basisstof vwo die in een iets hoger tempo wordt aangeboden volgt iedere leerling het excellentieprogramma. Extra science, direct starten met Cambridge Engels Programma of DELE, versneld de 21e-eeuwse vaardigheden leren, met 3D-modules in de klassieke wereld stappen of virtueel een museum bezoeken in ons Medialab? Op vwo-Xtra valt veel te onderzoeken en leer je veelzijdig!

Ben je:

Dan is het vwo-Xtra misschien wel wat voor jou!

Het aanbod
Enkele modulen zijn een waardevolle aanvulling op bestaande vakken zoals Cambridge English en Basiskennis Boekhouden. Deze modulen passen goed in de leerlijn van onze school: de leerlingen vergroten hun vaardigheden en ze verdiepen hun kennis over het betreffende vak.

De modulen Yoga en Levenskunst staan los van het typische leren; zij passen goed bij de leeflijn van het Amstelveen College: er is aandacht voor wie je bent, hoe je bent en de leerling ontwikkelt zichzelf als persoon. Praktische Filosofie, Business Class en Debatteren zitten tussen leef- en leerlijn in. Een mix van theorie en praktijk! Wat ze gemeen hebben is dat ze interessant zijn, dat ze de leerling uitdagen om zichzelf op een hoger plan te brengen!

Kort overzicht van het aanbod voor vwo bovenbouw:
1. Basiskennis Boekhouden, aanvulling op economie en m&o
2. Cambridge English, aanvullend op Engels
3. Debatteam 4V / Debatteam 5V, aanvullend op Nederlands / Maatschappijleer
4. Extra examenvak
5. Levenskunst – lessen over geluk
6. Masterclass op universiteiten
7. Praktische Filosofie 4V / Praktische Filosofie 5V; denkstrategieën en kennis over hersenen
8. Studiedagen Socrates