In de afgelopen maanden kregen de leerlingen van de vwo-extra klassen zeer uiteenlopende activiteiten aangeboden. De eersteklassers gingen tijdens de eerste vwo-Xtra middag op Vossenjacht in het Amsterdamse Bos. Ze gingen op zoek naar hun nieuwe docenten en moesten vervolgens allerlei opdrachten uitvoeren. Daarna maakten ze op speelse wijze kennis met het onderwerp platonische lichamen. Dat zijn regelmatige veelvlakken uit de wiskunde, zoals kubussen. De vwo-Xtra middag erna werd het Rijksmuseum bezocht. De leerlingen kregen uitleg bij enkele kunstwerken en hoe kunstenaars vroeger te werk gingen. Vervolgens maakte iedereen met zelfgemaakte verf een eigen meesterwerk. Op een andere middag werd een zogenaamd DNA-lab ingericht met als titel ‘Puzzelen met pieken’. De leerlingen gingen daarbij zelf aan de slag gingen als forensisch DNA-onderzoeker. Tijdens de laatste bijeenkomst werd de geschiedenis van het sinterklaasfeest uit de doeken gedaan.

       

De tweedeklassers startten met verschillende activiteiten rond het thema ‘duurzaamheid’. Het begon met de ‘Trash-hunt-game’ in het Amsterdamse Bos. Daarna werd met infraroodthermometers in de buurt onderzocht welke soorten oppervlak verantwoordelijk zijn voor de extra opwarming van steden. Een andere middag kregen de leerlingen uitleg over hoe je moet debatteren. Dat werd een week later afgesloten met een debatwedstrijd met stellingen over actuele milieu thema’s. Ook voor de tweede klas was er een DNA-lab met diverse leuke proefjes. Dit keer over biobrandstoffen. Uit WC papier werd bijvoorbeeld bio-ethanol gemaakt. De laatste activiteit was een workshop over stand-up comedy.