Om met de 5 Havo biologie leerlingen wat dieper op de ecologie in te gaan, zijn we vrijdag 24 september vegetatieopnamen gaan maken in het schinkelbos. Met een temperatuur van zo’n 21°C was het heerlijk om de school uit te gaan en buiten veldonderzoek te doen.

Het schinkelbos is een betrekkelijk nieuw deel van het Amsterdamse bos met een grote plantenrijkdom. Door het beheer met grote grazers is er een diverse flora ontstaan. De leerlingen hebben, om dit te onderzoeken, alle planten in een kwadrant van 1m2 in kaart gebracht en de diversiteit bepaald.

Naast planten zoals de Wilde Bertram, Beemdooievaarsbek, Borstelkrans, gewone Pastinaak en Jacobskruiskruid werd er ook een tijgerspin gesignaleerd. Deze grote geel/zwarte spin houdt zich tegenwoordig, door de hogere temperatuur, ook in Nederland op.

Het eerste PO voor de Havo biologie leerlingen voor het examen van 2022 is afgerond. Deze veldwerkdag was, met dank aan de boswachterij van het Amsterdamse bos, een groot succes.