Aanmelden brugklas

Wat fijn dat je belangstelling hebt voor het Amstelveen College! Je bent van harte welkom.

Aanmelden brugklas schooljaar 2022-2023

Wat fijn dat je interesse hebt in onze school! De aanmeldperiode is maandag 6 t/m vrijdag 10 maart 2023. De aanmeldprocedure staat beschreven in de schoolkeuzegids.

Wat moet je doen om je aanmelding compleet te maken?

De aanmelding voor het Amstelveen College vindt plaats op onze school. Een afspraak maken is niet nodig, er zijn verschillende inloopmomenten tijdens de aanmeldweek. Deze momenten worden op een later tijdstip op deze pagina gepubliceerd. 

1. Je vult van tevoren het digitale aanmeldformulier van onze school in. Dit formulier staat nu nog niet online, dit wordt later op deze pagina gepubliceerd. 

2. Je neemt een op naam gesteld aanmeldformulier van de Kernprocedure (ELK-aanmeldformulier) mee. Dit formulier wordt afgegeven door de basisschool, hierop staat het basisschooladvies vermeld. Op dit formulier vult de leerling 5 verschillende scholen in, op volgorde van voorkeur. Het is niet toegestaan om een betreffende school 2 keer in te vullen.

3. Identiteitsbewijs van de leerling (bijvoorbeeld een paspoort of ID-bewijs). Het fysieke identiteitsbewijs meenemen, geen kopie graag.

4. Eventueel een dyslexieverklaring of andere bijzonder informatie die voor school van belang kan zijn.

Voor vragen kan er contact opgenomen worden met leerlingenadministratie@amstelveencollege.nl

 

Aanmeldformulier
Via onderstaande knop kan je ons aanmeldformulier vinden en invullen. Het Amstelveen College volgt, zoals alle VO-scholen in Amstelland, de kernprocedure Amstelland.  

Belangrijke data

Inschrijfperiode7 t/m 11 maart 2022
Eventuele decentrale loting6 april 2022
Eventuele centrale plaatsing en loting12 april 2022

Bij de aanmelding hebben wij nodig:  

Eindtoets  
Nieuwe regelgeving verplicht alle basisscholen tot het afnemen van een cito- of andere eindtoets. Pas medio mei 2022 ontvangen de basisscholen de uitslag daarvan. Indien het resultaat van de eindtoets een hoger niveau dan het basisschooladvies aangeeft, zal de basisschool het advies heroverwegen en eventueel aanpassen.   

Klik hier voor het tijdpad aanmelden 2022. 

Het officiële toelatingsbeleid is hier te downloaden. 

ALGEMENE VRAGEN OVER AANMELDEN


Kan iedereen zich aanmelden voor het AC?

Alle leerlingen met minimaal een vmbo-t-advies kunnen zich aanmelden voor het Amstelveen College. Bij te veel aanmeldingen vindt loting plaats volgens het schema in de Schoolkeuzegids van de Kernprocedure Amstelland: Schoolkeuzegids

Hoe zit het met broertjes, zusjes en tweelingen?

Broertjes en zusjes van leerlingen die op dit moment op het Amstelveen College zitten, hebben plaatsingsgarantie. Tweelingen kunnen ervoor kiezen om bij een eventuele loting op 1 lot of allebei op een eigen lot te komen. Als zij ervoor kiezen om samen op 1 lot te staan, dan zijn zij allebei uitgeloot, zodra één van hen wordt uitgeloot. Als zij ervoor kiezen allebei een eigen lot te hebben, dan kan het zijn dat de één wordt uitgeloot en de ander wordt geplaatst..

Hoeveel brugklassen komen er?

We hebben ruimte voor 11 brugklassen met een evenwichtige verdeling over de afdelingen mavo/havo, havo/atheneum, vwo en vwo-Xtra.

Voor welk niveau kunt u uw kind aanmelden?

Met een schooladvies vmbo-t (mavo) of hoger is kunt u uw kind bij ons aanmelden.

Basisschooladvies:           Plaatsing in:

vmbo-t                                 mavo/havo

vmbo-t/havo                      mavo/havo

havo                                     havo/atheneum  

havo/vwo                            havo/atheneum

vwo                                       vwo of vwo-Xtra

Mag ik mijn kind op meerdere scholen aanmelden?

U kunt uw kind maar op één middelbare school aanmelden. Op het ELK-formulier vult u 5 verschillende scholen in. En alleen bij de school van 1e voorkeur meldt u uw kind aan en levert u het ELK-formulier in.

Kan ik mijn kind ook inschrijven op een school in Amsterdam?

Ja, dat kan maar daarmee neemt u een groot risico. Amsterdam en Amstelland werken allebei met ELK, maar hebben een andere procedure. Uw kind heeft een uniek leerlingnummer in ELK. Dat betekent dat de eerste school die het nummer van uw kind aanklikt de leerling “heeft”. De andere school kan daar dan niet meer bij. Aangezien in Amsterdam de data van aanmelding later zijn dan in Amstelland, betekent dat in de meeste gevallen dat uw kind door een Amstelveense school wordt “binnengehaald”. Als uw kind vervolgens niet geplaatst kan worden op de school van eerste keuze, zal er geloot worden totdat er plek is op een school binnen de Kernprocedure Amstelland. Dit kan dus ook een school in Aalsmeer of Uithoorn zijn.

Wij verhuizen vanuit een andere regio of vanuit een ander land en beschikken daarom niet over alle benodigde papieren. Met wie kan ik het beste contact opnemen?

U kunt het beste een email sturen naar leerlingenadministratie@amstelveencollege.nl. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.