Aanmelden brugklas

Wat fijn dat je belangstelling hebt voor het Amstelveen College! Je bent van harte welkom.

Aanmelding gesloten:

De aanmeldingsprocedure voor schooljaar 2024-2025 is gesloten .

Aanmelden brugklas schooljaar 2024-2025

Bedankt voor je interesse in onze school! Hieronder vind je alle informatie over het aanmelden voor de brugklas voor schooljaar 2024-2025.

Dit jaar kunnen leerlingen uit groep 8 zich tussen 25 en 31 maart 2024  uitsluitend digitaal aanmelden via het ouderportaal in ELK. De basisschool stuurt aan de ouder/verzorger tussen 18 en 22 maart 2024 een e-mail van noreply@elkamstelland.nl met jouw inloggegevens voor het ELK-ouderportaal.

Afspraken over aanmelden en inschrijven op het voortgezet onderwijs

In de regio Amstelland zijn deze afspraken vastgelegd in de zogenaamde kernprocedure. Alle informatie over de kernprocedure vindt u op de website van het Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden (SWVAM). Op deze pagina van SWVAM vindt u algemene informatie over de overstap naar het voortgezet onderwijs. We raden u aan in ieder geval de volgende documenten door te nemen:


Kijk op 
Steunpunt Amstel & Meer als u vragen heeft over passend onderwijs.

Toelatingsbeleid Amstelveen College

Naast de afspraken tussen VO-scholen in de regio Amstelland, is er ook een toelatingsbeleid per school. Het toelatingsbeleid wordt later op deze pagina geplaatst.

Tijdpad – belangrijke data m.b.t. aanmelden (zet deze alvast in uw agenda!)

 • Maandag 25 t/m zondag 31 maart 2024
  Aanmelding 1e ronde. Dit gaat uitsluitend digitaal via het ouderportaal in ELK; inloggegevens ontvangt u in de week van 18 t/m 22 maart. Er wordt gevraagd om 5 voorkeur-VO-scholen te selecteren, in volgorde van voorkeur.
 • Woensdag 17 april 2024
  Decentrale loting: de loting voor scholen met een over-aanmelding. Let op: scholen doen op deze dag nog geen uitspraak over de uitslag van de loting!
 • Dinsdag 23 april 2024
  Centrale plaatsing en loting: voor leerlingen die in de 1e ronde op hun school van 1e keuze zijn uitgeloot.
 • Woensdag 24 april 2024
  – Vanaf 15.00 uur staan de plaatsingsbesluiten, van de leerlingen die zich in de 1e ronde aangemeld hebben, in het ouderportaal van ELK. Als de school van 1e keuze heeft moeten loten dan kan dat betekenen dat uw kind op een van de andere scholen van de voorkeurslijst geplaatst is.
  – U ontvangt van de VO-school waar uw kind geplaatst is een welkomstmail met een verzoek om op 25 of 26 april (digitaal) in te schrijven en daarbij een uitnodiging om langs te komen om de inschrijving definitief te maken. Vanaf vrijdag 26 april 17.30 uur 2024 vervalt de garantie op deze plek.
 • Donderdag 25 en vrijdag 26 april 2024
  (Digitaal) inschrijven bij de VO-school waar uw kind geplaatst is. Is uw kind op het AC geplaatst? Het inschrijven gaat digitaal. Het inschrijfformulier zal vanaf 25 april op deze pagina verschijnen. Let op: vanaf vrijdag 26 april 2024 om 17.30 uur vervalt de garantie op deze plek. De op het AC geplaatste leerlingen komen met hun ouder(s)/verzorger(s) langs voor de afronding van de inschrijving. In het kader van de AVG kan dit niet digitaal (ID check). Kunt u donderdag of vrijdag tussen 14.00 en 17.30 uur niet bij ons langskomen, mailt u dan uiterlijk vrijdag 26 april 15.00 uur naar leerlingenadministratie@amstelveencollege.nl.
 • Dinsdag 21 mei en woensdag 22 mei 2024
  Aanmelding 2e ronde. Ouders van leerlingen die zich voor het eerst in een later stadium in deze regio willen aanmelden, kunnen zich melden bij de school van hun voorkeur in Amstelland. Als er plek is, kan de leerling geplaatst worden. Er is voor deze groep leerlingen geen plaatsingsgarantie in Amstelland.
 • Intake voor het plusprofiel
  Als uw kind bij ons op school geplaatst is, kunt u op het aanmeldformulier aangeven welk plusprofiel uw kind wil doen. Daarna ontvangt u informatie over de datum en tijd van de intake. In tegenstelling tot hetgeen in de schoolkeuzegids vermeld staat, zal dit in juni zijn in plaats in april.
 • Intake voor vwo-Xtra
  De intake voor vwo-Xtra is, in tegenstelling tot hetgeen in de schoolkeuzegids vermeld staat, op donderdagmiddag 25 april.

   

Aanmeldformulier
Via onderstaande knop kan je ons aanmeldformulier vinden en invullen. Het Amstelveen College volgt, zoals alle VO-scholen in Amstelland, de kernprocedure Amstelland.  

Belangrijke data

Inschrijfperiode7 t/m 11 maart 2022
Eventuele decentrale loting6 april 2022
Eventuele centrale plaatsing en loting12 april 2022

Bij de aanmelding hebben wij nodig:  

Eindtoets  
Nieuwe regelgeving verplicht alle basisscholen tot het afnemen van een cito- of andere eindtoets. Pas medio mei 2022 ontvangen de basisscholen de uitslag daarvan. Indien het resultaat van de eindtoets een hoger niveau dan het basisschooladvies aangeeft, zal de basisschool het advies heroverwegen en eventueel aanpassen.   

Klik hier voor het tijdpad aanmelden 2022. 

Het officiële toelatingsbeleid is hier te downloaden. 

ALGEMENE VRAGEN OVER AANMELDEN

Kan iedereen zich aanmelden voor het AC?
Alle leerlingen met minimaal een vmbo-t-advies kunnen zich aanmelden voor het Amstelveen College. Bij te veel aanmeldingen vindt loting plaats volgens het schema in de Schoolkeuzegids van de Kernprocedure Amstelland: Schoolkeuzegids

Moet ik me zo snel mogelijk aanmelden om meer kans te maken op een plekje op het AC?
Nee hoor, het maakt niet uit of u uw kind maandagochtend aanmeldt, vrijdagmiddag of zondag. Wij plaatsen leerlingen volgens het  plaatsingsschema:

Hoe zit het met broertjes, zusjes en tweelingen?
Broertjes en zusjes van leerlingen die op dit moment op het Amstelveen College zitten, hebben plaatsingsgarantie. Tweelingen zijn broers/zussen van elkaar en dat betekent dat als het ene kind wordt geplaatst, dat dan het andere kind automatisch ook geplaatst is. De broer/zus regeling geldt alleen als de kinderen in de 1e ronde aangemeld worden. In de 2e ronde vervalt de plaatsingsgarantie.

Hoeveel brugklassen komen er?
We hebben ruimte voor 12 brugklassen met een evenwichtige verdeling over de afdelingen mavo/havo, havo/atheneum, vwo en vwo-Xtra.

Hoe kan ik mijn kind aanmelden voor een plusprofiel?
Als uw kind bij ons op school geplaatst is, ontvangt u een welkomstmail met een link naar ons digitale aanmeldformulier. Op dit aanmeldformulier kunt u aangeven welk plusprofiel uw kind zou willen kiezen. Op woensdag 24 april om 15.00 uur kunt u inloggen in het ouderportaal van ELK en weet u of uw kind bij ons op school geplaatst is. Zo snel mogelijk daarna ontvangt het aanmeldformulier.

Voor welk niveau kunt u uw kind aanmelden?
Met een schooladvies vmbo-t (mavo) of hoger is kunt u uw kind bij ons aanmelden.

Basisschooladvies:           Plaatsing in:

vmbo-t                                 mavo/havo

vmbo-t/havo                      mavo/havo

havo                                     havo/atheneum  

havo/vwo                            havo/atheneum

vwo                                       vwo of vwo-Xtra


Wij verhuizen naar deze regio en hebben daarom geen inloggegevens ontvangen van de basisschool ontvangen. Hoe kan ik mijn kind aanmelden?
Vanaf maandag 18 maart 2024 kunt u een ouderinlog aanvragen via deze linkVervolgens kunt u uw kind digitaal aanmelden in de aanmeldweek van 25 t/m 31 maart 2024. De verdere gang van zaken kunt u lezen bij “Tijdpad – belangrijke data m.b.t. aanmelden”, dat hierboven vermeld staat. Meer informatie vindt u op deze website, onder het kopje “Aanmelden buitenleerling bij VO Amstelland”: Informatie Kernprocedure Amstelland | SWV AM

Mijn kind zit niet op een basisschool uit de Kernprocedure Amstelland of Amsterdam en hebben daarom geen inloggegevens ontvangen van de basisschool ontvangen. Hoe kan ik mijn kind aanmelden?
Vanaf maandag 18 maart 2024 kunt u een ouderinlog aanvragen via deze linkVervolgens kunt u uw kind digitaal aanmelden in de aanmeldweek van 25 t/m 31 maart 2024. De verdere gang van zaken kunt u lezen bij “Tijdpad – belangrijke data m.b.t. aanmelden”, dat hierboven vermeld staat. Meer informatie vindt u op deze website, onder het kopje “Aanmelden buitenleerling bij VO Amstelland”: Informatie Kernprocedure Amstelland | SWV AM

Hebben leerlingen met een ondersteuningsbehoefte voorrang?
Omdat de scholen in Amstelland zich samen verantwoordelijk voelen voor het onderwijs in deze regio, is de centrale plaatsing en loting ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het VO. Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte loten mee. Pas als zij zijn ingeloot, is de zorgplicht van toepassing. Meer informatie over wanneer de zorgplicht van toepassing is, is te vinden op www.passendonderwijs.nl.

VRAGEN OVER LOTING

Hoe verloopt de loting?
Als blijkt dat we voor een bepaalde stroom meer aanmeldingen dan plekken hebben, moeten we loten. Dat gebeurt altijd onder toeziend oog van een notaris. De leerlingen die in aanmerking komen voor loting krijgen allemaal een uniek nummer. De notaris trekt vervolgens het aantal nummers dat nodig is. Dit doen we uiteraard per eerste/tweede ring (dus eerst de nummers van de leerlingen uit de tweede ring en daarna de nummers van de leerlingen uit de eerste ring). In een gezamenlijke bijeenkomst van de Kernprocedure plaatsen we de uitgelote leerlingen zoveel mogelijk op hun school van 2e voorkeur en als dat niet lukt 3e voorkeur etc. Ook hier geldt dat als er meer aanmeldingen zijn dan plekken, dat we loten (op dezelfde wijze en met behulp van dezelfde notaris). Voor meer informatie verwijzen we graag naar de schoolkeuzegids van de Kernprocedure Amstelland.

In welke groepen gaan jullie zeker loten?
Als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, dan moeten we loten. We kunnen niet van tevoren voorspellen in welke groepen dat zal zijn.

Is er na de loting een wachtlijst?
We werken niet met een wachtlijst omdat het in de praktijk zelden voorkomt dat er nog wijzigingen in de aanmeldingen komen.


OVERIGE VRAGEN

Mijn kind wil graag bij een vriend(in) in dezelfde klas geplaatst worden, kan dat?
Het is belangrijk dat u dit duidelijk aangeeft op het aanmeldformulier. We proberen altijd rekening te houden met de voorkeuren voor de klassenindeling, maar kunnen het van tevoren niet helemaal garanderen.