Aanmelden brugklas

Wat fijn dat je belangstelling hebt voor het Amstelveen College! Je bent van harte welkom.

Aanmeldformulier Op deze plek zullen wij binnenkort ons aanmeldingsformulier plaatsen voor de brugklas. Het Amstelveen College volgt, zoals alle VO-scholen in Amstelland, de kernprocedure Amstelland.  

Belangrijke data

De nieuwe data voor 2022 wordt medio november op onze website gepubliceerd.

Inschrijfperiode1 t/m 5 maart 2021
Eventuele decentrale loting1 april 2021
Eventuele centrale plaatsing en loting6 april 2021

Voorlichting Vwo-Xtra en plusprofielen  online 
woensdag 17  februari  2021, aanmelden hiervoor kan binnenkort via de website 

Inschrijfperiode voor brugklassers  
1 t/m 5 maart  2021 

Bij de aanmelding hebben wij nodig:  

Eindtoets  
Nieuwe regelgeving verplicht alle basisscholen tot het afnemen van een cito- of andere eindtoets. De eindtoetsen vinden plaats op 20, 21 en 22 april 2021. Pas medio mei 2021 ontvangen de basisscholen de uitslag daarvan. Indien het resultaat van de eindtoets een hoger niveau dan het basisschooladvies aangeeft, zal de basisschool het advies heroverwegen en eventueel aanpassen.   

Klik hier voor het tijdpad aanmelden 2021. 

Het officiële toelatingsbeleid is hier te downloaden.