Aanmelden brugklas

Wat fijn dat je belangstelling hebt voor het Amstelveen College! Je bent van harte welkom.

Aanmelden brugklas schooljaar 2023-2024

Je kunt je helaas niet meer aanmelden voor de brugklas 2023-2024.

Alle beschikbare plekken in de brugklas zijn vergeven. Het Amstelveen College heeft geen wachtlijst.

Opgehoogd advies

Is uw kind bij ons op school geplaatst én krijgt uw kind n.a.v. de eindtoets een opgehoogd advies van de basisschool? Dan ontvangen wij hierover bericht op maandag 5 juni. En zullen wij tussen 5 en 7 juni telefonisch contact met u opnemen over een eventuele herplaatsing op het hogere niveau. We doen ons uiterste best om alle leerlingen met een opgehoogd advies op het juiste niveau te plaatsen. We kunnen dat echter niet garanderen, omdat we gebonden zijn aan de beschikbaarheid van het aantal plaatsen in onze klassen.

Aanmeldformulier
Via onderstaande knop kan je ons aanmeldformulier vinden en invullen. Het Amstelveen College volgt, zoals alle VO-scholen in Amstelland, de kernprocedure Amstelland.  

Belangrijke data

Inschrijfperiode7 t/m 11 maart 2022
Eventuele decentrale loting6 april 2022
Eventuele centrale plaatsing en loting12 april 2022

Bij de aanmelding hebben wij nodig:  

Eindtoets  
Nieuwe regelgeving verplicht alle basisscholen tot het afnemen van een cito- of andere eindtoets. Pas medio mei 2022 ontvangen de basisscholen de uitslag daarvan. Indien het resultaat van de eindtoets een hoger niveau dan het basisschooladvies aangeeft, zal de basisschool het advies heroverwegen en eventueel aanpassen.   

Klik hier voor het tijdpad aanmelden 2022. 

Het officiële toelatingsbeleid is hier te downloaden. 

ALGEMENE VRAGEN OVER AANMELDEN

 

Kan iedereen zich aanmelden voor het AC?

Alle leerlingen met minimaal een vmbo-t-advies kunnen zich aanmelden voor het Amstelveen College. Bij te veel aanmeldingen vindt loting plaats volgens het schema in de Schoolkeuzegids van de Kernprocedure Amstelland: Schoolkeuzegids

Hoe zit het met broertjes, zusjes en tweelingen?

Broertjes en zusjes van leerlingen die op dit moment op het Amstelveen College zitten, hebben plaatsingsgarantie. Tweelingen zijn broers/zussen van elkaar en dat betekent dat als het ene kind wordt geplaatst, dat dan het andere kind automatisch ook geplaatst is. De broer/zus regeling geldt alleen als de kinderen in de 1e ronde aangemeld worden. In de 2e ronde vervalt de plaatsingsgarantie.

Hoeveel brugklassen komen er?

We hebben ruimte voor 12 brugklassen met een evenwichtige verdeling over de afdelingen mavo/havo, havo/atheneum, vwo en vwo-Xtra.

Voor welk niveau kunt u uw kind aanmelden?

Met een schooladvies vmbo-t (mavo) of hoger is kunt u uw kind bij ons aanmelden.

Basisschooladvies:           Plaatsing in:

vmbo-t                                 mavo/havo

vmbo-t/havo                      mavo/havo

havo                                     havo/atheneum  

havo/vwo                            havo/atheneum

vwo                                       vwo of vwo-Xtra

Mag ik mijn kind op meerdere scholen aanmelden?

U kunt uw kind maar op één middelbare school aanmelden. Op het ELK-formulier vult u 5 verschillende scholen in. En alleen bij de school van 1e voorkeur meldt u uw kind aan en levert u het ELK-formulier in.

Kan ik mijn kind ook inschrijven op een school in Amsterdam?

Ja, dat kan maar daarmee neemt u een groot risico. Amsterdam en Amstelland werken allebei met ELK, maar hebben een andere procedure. Uw kind heeft een uniek leerlingnummer in ELK. Dat betekent dat de eerste school die het nummer van uw kind aanklikt de leerling “heeft”. De andere school kan daar dan niet meer bij. Aangezien in Amsterdam de data van aanmelding later zijn dan in Amstelland, betekent dat in de meeste gevallen dat uw kind door een Amstelveense school wordt “binnengehaald”. Als uw kind vervolgens niet geplaatst kan worden op de school van eerste keuze, zal er geloot worden totdat er plek is op een school binnen de Kernprocedure Amstelland. Dit kan dus ook een school in Aalsmeer of Uithoorn zijn.

Wij verhuizen vanuit een andere regio of vanuit een ander land en beschikken daarom niet over alle benodigde papieren. Met wie kan ik het beste contact opnemen?

U kunt het beste een email sturen naar leerlingenadministratie@amstelveencollege.nl. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

VRAGEN OVER LOTING


Hoe verloopt de loting?

Als blijkt dat we voor een bepaalde stroom meer aanmeldingen dan plekken hebben, moeten we loten. Dat gebeurt altijd onder toeziend oog van een notaris. De leerlingen die in aanmerking komen voor loting krijgen allemaal een uniek nummer. De notaris trekt vervolgens het aantal nummers dat nodig is. Dit doen we uiteraard per eerste/tweede ring (dus eerst de nummers van de leerlingen uit de tweede ring en daarna de nummers van de leerlingen uit de eerste ring). In een gezamenlijke bijeenkomst van de Kernprocedure plaatsen we de uitgelote leerlingen zoveel mogelijk op hun school van 2e voorkeur en als dat niet lukt 3e voorkeur etc. Ook hier geldt dat als er meer aanmeldingen zijn dan plekken, dat we loten (op dezelfde wijze en met behulp van dezelfde notaris). Voor meer informatie verwijzen we graag naar de schoolkeuzegids van de Kernprocedure Amstelland.

In welke groepen gaan jullie zeker loten?

Als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, dan moeten we loten. We kunnen niet van tevoren voorspellen in welke groepen dat zal zijn.

Wat moet ik doen als mijn kind is uitgeloot?

Als uw kind is uitgeloot, dan bellen we altijd. We vertellen dan op welke school uw kind geplaatst is en ook wat u moet doen om de aanmelding op die school compleet te maken.

Is er na de loting een wachtlijst?

We werken niet met een wachtlijst omdat het in de praktijk zelden voorkomt dat er nog wijzigingen in de aanmeldingen komen.

OVERIGE VRAGEN

Als er nog plek is na de centrale loting en plaatsing, kan ik mijn kind dan nog aanmelden?

Dat kan. Als er nog plek is na 12 april, dan laten we dat weten op onze website. Het is dan mogelijk om op 17 en 18 april aan te melden voor de plaatsen die nog vrij zijn.

Ik verwacht dat het advies nog opgehoogd wordt na de eindtoets. Is er dan plek op het hogere niveau?

Als uw kind na de eindtoets een opgehoogd advies krijgt, dan nemen wij tussen 5 en 7 juni 2023 telefonisch contact met u op over een eventuele herplaatsing op het hogere niveau. We doen ons uiterste best om alle leerlingen met een opgehoogd advies op het juiste niveau te plaatsen. We kunnen dat echter niet garanderen, omdat we gebonden zijn aan de beschikbaarheid van het aantal plaatsen in onze klassen.

Mijn kind wil graag bij een vriend(in) in dezelfde klas geplaatst worden, kan dat?

Het is belangrijk dat u dit duidelijk aangeeft op het aanmeldformulier. We proberen altijd rekening te houden met de voorkeuren voor de klassenindeling, maar kunnen het van tevoren niet helemaal garanderen.