Schoolleiding

Het Amstelveen College bestaat uit drie onderwijsclusters: vwo (gymnasium & atheneum), havo en mavo. De directie 2019-2020 bestaat uit de rector- bestuurder en twee conrectoren:

  • Rector-bestuurder                                mw. J.F.L. (Anke) de Peuter – van der Veen
  • Conrector onderwijs                            mw. J. (Jeanette) Lotte
  • Conrector organisatie & beheer   mw. J.H. (Johanna) Orlandi

De directie wordt ondersteund door de bestuurssecretaris en is te bereiken via: secretaris@amstelveencollege.nl

De conrector Onderwijs geeft leiding aan het onderwijskundig management team dat bestaat uit 6 afdelingsleiders. In het Onderwijskundig Management Team zitten de zes afdelingsleiders van de school. De afdelingsleiders worden ondersteund door pedagogische conciërges. De namen en e-mailadressen van de afdelingsleider en de pedagogische conciërges vindt u op het ouderportaal onder Mijn Kind / Procedure absentie.  In 2019-2020 zijn dit de afdelingsleiders:

  • vwo -Xtra 1,2 en vwo 1 t/m 3              mw.  L.D.J.M. (Laetitia) Leurs
  • havo/atheneum (HA)1 en 2                 mw. F. (Frederieke) Slikker
  • mavo/havo (MH) 1 en 2                         mw. C. (Col) Dumoulin  
  • vwo 4 t/m 6:                                                  dhr. P.M. (Philip) de Vries                                   
  • havo 4 en 5:                                                   mw. E. (Esther) de Kluijver
  • havo 3, mavo 3 en 4:                                 dhr. L.B. (Leo) Vos

De directie en het onderwijskundig management team vormen samen de schoolleiding van het Amstelveen College.

De afdelingsleiders worden ondersteund door een aantal pedagogische conciërges. Alle absentmeldingen en reguliere verlofaanvragen verlopen via de pedagogische conciërge van de afdeling.

De diverse afdelingen zijn als volgt in het gebouw gerealiseerd: