vwo 

Het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (vwo) bestaat op onze school uit reguliere vwo klassen en het vwo-Xtra. In het vwo-Xtra kun je zowel gymnasium als atheneum volgen. Gymnasium- en atheneumdiploma's zijn de hoogste middelbare schooldiploma's die je in ons land kunt halen. De opleidingen duren 6 jaar. Doordat alle leerlingen in deze klassen een hoog denk- en werkniveau hebben worden leerlingen niet geremd in hun leren. Na deze opleidingen gaan de meeste leerlingen naar de universiteit.

vwo-Xtra (vwo-plus voor gymnasium & atheneum)

Vwo-Xtra is de bijzondere leerroute voor leerlingen met een vwo-advies, die meer dan gemiddeld willen en kunnen leren. De sterkste vwo-leerlingen,  de gymnasium- en de atheneum-leerlingen volgen op deze leerroute vanaf klas 1 een compacte vwo-leerlijn en het excellentieprogramma vwo-Xtra. 

Met een iets andere weekindeling volgen de leerlingen bijzondere lessen zoals Leren Programmeren, GEO ICT, 3D-Art en Science. Je werkt in speciaal ingerichte ruimtes en gebruikt ook veel leermiddelen die digitaal worden aangeboden. 
Het leren vindt zoveel mogelijk vakoverstijgend en contextrijk plaats. Iedere twee weken vinden buitenlesactiviteiten plaats; we leren in musea, op excursie, in bedrijven of in andere organisaties. 

Je kan zowel voor een atheneum- als voor een gymnasiumopleiding kiezen op vwo-Xtra. Naast de basisstof vwo die in een iets hoger tempo wordt aangeboden volgt iedere leerling het excellentieprogramma. 

vwo regulier

Het Amstelveen College kent aparte brugklassen voor het atheneum en kansklassen voor het atheneum-havo advies. In deze klassen wordt op twee niveaus lesgegeven (havo en vwo-niveau) lesgegeven.

Bijzondere kanten van de atheneumopleiding aan het Amstelveen College zijn:

  • De mogelijkheid om al vanaf het 1e leerjaar één van de plusprofielen te volgen als extra bij je programma: sport, expressie, natuurtalent of ondernemerschap. Zie hiervoor ook de plusprofielen op deze site.
  • In de bovenbouw kun je kiezen voor examenvakken waarmee je jouw plusprofiel voortzet.
  • Goede aansluitingsactiviteiten ter voorbereiding op de universiteit.
  • Een stageweek met activiteiten in het bedrijfsleven: het echte leven in!
  • Eigen kleine afdelingen voor onder- en bovenbouw in onze nieuwbouw: leerlingen en docenten kennen elkaar.
  • Naast leren veel activiteiten, zoals een uitgebreid buitenlesprogramma.