vwo 

Het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (vwo) bestaat op onze school uit reguliere vwo klassen en het ACe. ACe is de naam voor ‘’Amstelveen Class of excellence’’ In het ACe kun je zowel gymnasium als atheneum volgen. Gymnasium- en atheneumdiploma's zijn de hoogste middelbare schooldiploma's die je in ons land kunt halen. De opleidingen duren 6 jaar. Doordat alle leerlingen in deze klassen een hoog denk- en werkniveau hebben worden leerlingen niet geremd in hun leren. Na deze opleidingen gaan de meeste leerlingen naar de universiteit.

ACe (vwo plus voor gymnasium & atheneum)

ACe is de naam voor de opleiding die onderwijs biedt aan breed getalenteerde en hoogbegaafde leerlingen; leerlingen die dus meer kunnen én willen leren. In deze klassen zitten leerlingen die gemotiveerd zijn om hun talenten maximaal te benutten. Hoe? Door te werken met docenten die hun vakken op een inspirerende manier - top-down en contextrijk - aanbieden waardoor leerlingen meer in staat zijn verdiepend, verbredend en vakoverstijgend te leren. Als je het gymnasium volgt, krijg je naast je normale vakken ook les in Grieks en Latijn. Bij deze vakken wordt veel aandacht besteed aan de cultuur van Grieken en Romeinen. ACe lessen hebben meer diepgang dan de reguliere lessen en zijn daardoor interessant en inspirerend.

Omdat we het belangrijk vinden dat onze leerlingen goed begeleid worden, heeft het ACe twee mentoraten. Je krijgt als ACe-leerling niet alleen een klassenmentor, zoals de reguliere klassen, maar ook een persoonlijk mentor die je intensief begeleidt in je talentontwikkeling en met wie je geregeld gesprekken hebt. Ook is de persoonlijk mentor de brug tussen school en thuis en vormt hij of zij voor jou en je ouders het eerste aanspreekpunt. Behalve leren op school zijn er op het ACe ook veel buitenlesactiviteiten.

Veel ACe-leerlingen combineren het ACe-programma met een plusprofiel expressie, natuurtalent, sport of ondernemerschap.

vwo regulier

Het Amstelveen College kent aparte brugklassen voor het atheneum en kansklassen voor het atheneum-havo advies. In deze klassen wordt op vwo-niveau lesgegeven.

Bijzondere kanten van de atheneumopleiding aan het Amstelveen College zijn:

  • De mogelijkheid om al vanaf het 1e leerjaar één van de plusprofielen te volgen als extra bij je programma: sport, expressie, natuurtalent of ondernemerschap. Zie hiervoor ook de plusprofielen op deze site.
  • In de bovenbouw kun je kiezen voor examenvakken waarmee je jouw plusprofiel voortzet.
  • Goede aansluitingsactiviteiten ter voorbereiding op de universiteit.
  • Een stageweek met activiteiten in het bedrijfsleven: het echte leven in!
  • Eigen kleine afdelingen voor onder- en bovenbouw in onze nieuwbouw: leerlingen en docenten kennen elkaar.
  • Leerlingen met een kansadvies atheneum-havo dagen wij in aparte klassen uit, waarin op atheneumniveau les gegeven wordt.
  • Naast leren veel activiteiten, zoals een uitgebreid buitenlesprogramma.