Bètalent

Het plusprofiel “Bètatalent”, is het profiel waarin wiskunde en natuurwetenschappen centraal staan. Sommige scholen spreken ook wel van een Universumklas of Technasium. Met Bètalent sluiten we aan bij leerlingen die al een interesse voor de natuur en natuurwetenschappen meebrengen en graag proeven doen, willen onderzoeken en ontdekken. Er is een ambitieus programma ontwikkeld waarin projectmatig met de leerlingen wordt gewerkt, bijvoorbeeld in samenwerking met Schiphol en het Nemo.

Het Amstelveen College kreeg erkenning als Bèta Excellent-school, de opvolger van het universumprogramma van het platform voor bèta en techniek.