De onderbouw


Het Amstelveen College biedt een groot aantal brugklassen aan (in 2018-2019 11 per schooljaar), waarvan het niveau zodanig is samengesteld dat elke leerling op basis van zijn advies een passende start kan maken. Voor iedere leerlingen bieden wij de plusprofielen sport, expressie, bètatalent, ondernemerschap aan. In schooljaar 2018-2019 zijn wij gestart met de opleiding vwo-Xtra. Er is meer aandacht gekomen voor activerende  en zelfstandige leervormen, maatwerkprogramma’s (ondersteuning en excellentie) en eigentijds onderwijs.  Bij het lesgeven maken we gebruik van moderne media en alle leerlingen in de onderbouw een laptop, die op school en thuis wordt gebruikt naast de boeken en schriften. Het vak digikunde wordt in klas 1 aangeboden in het hightech medialab.

In de onderbouw wordt in elk geval gestreefd naar:

  • Een goede overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs.
  • Een brede algemene ontwikkeling voor alle leerlingen.
  • Het stellen van hoge eisen aan leerlingen enerzijds en het bieden van steun anderzijds opdat leerlingen het beste uit zichzelf weten te halen.
  • Nadruk op de ontwikkeling van vaardigheden en samenhang tussen vakken.
  • Rekening houden met verschillen tussen leerlingen (differentiatie binnen de les) en aansluiting aan reeds bestaande belangstellingen (plusprofielen).
  • Aandacht voor oriëntatie op studie en beroep.

De ontwikkeling van de leerling beschouwen we als een doorlopende leerlijn. Dat betekent dat leerlingen worden voorbereid op doorstroming in gymnasium of atheneum, havo en mavo en op de studiehouding die aansluit bij deze afdelingen en het te bereiken diploma.

 

Plaatsing in leerjaar 1 en tweejarige brugperiode

Leerlingen worden vanaf schooljaar 2018-2019 op grond van het advies van de basisschool geplaatst op een niveau  mavo/havo, havo/vwo, vwo (atheneum of gymnasium) of vwo-Xtra (atheneum of gymnasium). Het AC kent een tweejarige brugperiode en in principe blijven leerlingen gedurende twee jaar in dezelfde stroom en in dezelfde klas.

 

Soorten brugklassen

In de mavo/havo brugklassen wordt zowel mavo als havo niveau aangeboden. Toetsing vindt plaats op 2 niveaus en de leerlingen ontvangen een cijferlijst op mavo en één op havo niveau . Deze klassen zijn bedoeld voor leerlingen die in ieder geval mavo en misschien havo aankunnen en voor wie het goed is rustig aan te beginnen in het voortgezet onderwijs. Vanuit deze schakelklassen is het mogelijk om na de onderbouw (de eerste twee jaar) door te stromen naar mavo 3 of havo 3.

Vanuit de mavo/havo 2e klassen haalde in de afgelopen jaren 50% van de leerlingen de norm om van bevordering naar havo 3 gebruik te kunnen maken. Van deze groep leerlingen zet vervolgens 80% de havo-opleiding zonder onderbreking (dat betekent: zonder een keer te moeten doubleren) voort. De hoogste kans op succes blijkt zich voor te doen bij leerlingen die niet alleen op basis van goede cijfers, maar ook op basis van studiehouding en het positieve advies van hun docenten naar havo 3 worden bevorderd.

In de havo/atheneum brugklassen wordt eveneens op twee niveaus les gegeven. Er vindt toetsing plaats op twee niveaus. De leerlingen ontvangen dus een cijferlijst op havo en één op atheneum niveau, waarmee uiteindelijk over de overgang wordt beslist. Vanuit deze schakelklassen is het mogelijk om na de onderbouw (de eerste twee jaar) door te stromen naar havo 3 of atheneum 3. Vanuit de havo/atheneum 2e klassen haalde in de afgelopen jaren meer dan 50% van de leerlingen de norm om van bevordering naar vwo 3 gebruik te kunnen maken.

 

Leerlingen met een vwo-advies starten in de brugklas vwo (atheneum en gymnasium) of vwo-Xtra. Vwo-Xtra is de bijzondere leerroute voor leerlingen met een vwo-advies, die meer dan gemiddeld willen en kunnen leren. Deze gymnasium- en atheneum-leerlingen volgen vanaf klas 1 een compacte leerlijn en de vakoverstijgende X-programma’s op de vwo-Xtra middag. De kwaliteitskaart laat zien dat ook onze vwo-leerlingen mooie resultaten behalen.