ACe

ACe is de naam  van de opleiding die vwo onderwijs biedt aan excellente, bovengemiddeld geïnteresseerde en (hoog)begaafde, leerlingen. ACe staat voor Amstelveen College Class of excellence. In deze klas zitten leerlingen die gemotiveerd zijn om hun talenten maximaal te benutten. Leerlingen kunnen zowel voor een atheneum- als voor een gymnasiumopleiding kiezen in ACe; voor gymnasium komen de klassieke talen er natuurlijk bij.

Waarom kiezen leerlingen voor ACe?

  • Leerlingen verbreden en verdiepen hun kennis doordat ze veel lesstof top-down, vakoverstijgend en contextrijk krijgen aangeboden
  • De didactiek is afgestemd op de leerling die veel kan en een brede belangstelling heeft
  • ACe-leerlingen krijgen een persoonlijk mentor die hun intensief begeleiden in hun talenten
  • Er kunnen extra vakken gekozen worden, verdiept of versneld worden