Workshop 2Vx1

Deze week heeft 2Vx1 de racen met wc papier workshop gedaan, waarbij ze bio ethanol gemaakt hebben uit wc papier. De leerlingen waren erg enthousiast en waren allemaal in staat om bio ethanol te maken uit wc papier. Voorafgaande aan deze workshop hebben ze in de lessen biologie en nask geleerd over koolstofkringloop, fossiele brandstoffen, bio brandstoffen, enzym katalyse, DNA, polymeren, molrekenen en hoe ze een reactievergelijking kloppend moeten maken. De workshop werd gegeven door de reizende DNA labs onder leiding van Eran en Gaelle. De workshop met lessenserie was een groot succes.

« Terug