Voor topsporters

Het Amstelveen College werkt nauw met het Sportbedrijf Amstelveen samen voor een optimale begeleiding van sporttalenten. Sportbedrijf Amstelveen geeft verenigingen en talenten de ruimte voor talentontwikkeling. Dat doen zij met steun met de gemeente Amstelveen. Zij helpen individuele sporters die bij ons als talent geregistreerd staan. Aan deze registratie gaat een gedegen intake vooraf. Om in aanmerking te komen moet je wonen, werken, studeren of sporten in Amstelveen. 

In dit document staat aan welke criteria je moet voldoen om een topsportstatus te krijgen binnen de school. Denk je dat jij in aanmerking komt voor een topsportstatus? Dan kan je dit inschrijfformulier invullen. Op basis daarvan zal bekeken worden of je in aanmerking komt. Als een topsporter is geregistreerd bij het Sportbedrijf Amstelveen en van hen een A- of B-status krijgt, heeft hij of zij recht op bijzondere faciliteiten, zoals vermeld in dit convenant.