Belangrijke data

Open huizen  (online) 
2 en 3 februari 2021 (informatie hierover vindt u binnenkort op onze website)      

Lesjesmiddagen     
Op de volgende data worden de lesjesmiddagen gegeven (info over online inschrijven volgt z.sm. op onze site):

 • 26-11-2020, 2-12-2020
 • 11-12-2020 (vwo-lesje)
 • 14-12-2020,
 • 6-1-2021
 • 12-1-2021
 • 20-1-2021 (vwo-lesje)
 • 25-1-2021
 • 28-1-2021,
 • 3-2-2021
 • 10-2-2021
 • 10-2-2021
 • 17-2-2021                  

Voorlichting Vwo-Xtra en plusprofielen   
woensdag 17  februari  2021

Inschrijfperiode voor brugklassers 
1 t/m 5 maart  2021           

Intake plusprofielen 
woensdag 24 maart  2021

Intake Vwo-Xtra   
donderdag 25 maart 2021