Aanmelden brugklas

Wat fijn dat je belangstelling toont voor het Amstelveen College! Je bent van harte welkom. Soms is onze aanmelding voor een afdeling zo groot, dat we een toelatingsbeleid moeten voeren. Het officiële toelatingsbeleid is hier te downloaden. Je kunt je voor de eerste ronde aanmelden van 1 t/m 5 maart 2021 met ons aanmeldformulier, deze zullen we t.z.t. hier publiceren. 
Bij de aanmelding hebben wij het volgende nodig:

  • Het aanmeldingsformulier ELK van de kernprocedure (verkrijgbaar bij eigen basisschool)
  • Het ingevulde aanmeldformulier
  • Graag bij dit formulier een kopie van een officieel document inleveren waarop het BSN van uw kind staat vermeld (dit kan zijn kopie paspoort/ID of uittreksel basisregistratie personen).

Het Amstelveen College volgt, zoals alle VO-scholen in Amstelland, de kernprocedure. Klik hier om antwoord te vinden op vragen zoals:

  • Tot wanneer kan ik mij opgeven?
  • Hoe meld ik mij aan voor de tweede ronde aanmelding?
  • Etc.

Ook van je basisschool ontvang je deze informatie in de schookeuzegids.