PROCEDURE TALENTONTWIKKELING (INCLUSIEF TOPSPORTBELEID)
 
Het Amstelveen College heeft in 2015 samen met de andere Amstelveense VO-scholen het Convenant Topsportvriendelijke Scholen* ondertekend. Daarmee hebben wij als school aangegeven dat wij leerlingen met een talent, op sportief of kunstzinnig gebied, willen ondersteunen om “het beste uit zichzelf te halen”. 
 
Het uitgangspunt is dat we talentvolle leerlingen willen helpen om hun schoolloopbaan en hun talent in goed evenwicht te ontwikkelen.
 
We werken op dit vlak samen met Amstelveen Sport. Deze organisatie voert een intakegesprek met talentvolle leerlingen en hun ouders/verzorgers en bepaalt het niveau waarop de leerling presteert in sport of kunst. 
 
Als Amstelveen Sport een leerling een A- of B-status toekent wordt dit doorgegeven aan de school. Vanaf dat moment doen wij ons best om de leerling te faciliteren, we werken bijvoorbeeld mee als het gaat om verlof voor trainingen, wedstrijden, optredens of toernooien. 
 
Een talentleerling met een status draagt zelf een verantwoordelijkheid: het schoolwerk mag niet leiden onder de talentontwikkeling en de leerling dient zelf te communiceren met de docenten als er lessen of toetsen gemist worden en ingehaald dienen te worden.
 
HOE WERKT HET?
 
Een leerling die denkt in aanmerking te komen voor een A- of B-status op sport- of kunstgebied onderneemt met de ouders/verzorgers de volgende twee acties:
 
1- Via de volgende link wordt de leerling aangemeld bij Amstelveen Sport. Deze organisatie zal de leerling met ouders/verzorgers uitnodigen voor een intakegesprek:
 
 
2- Tegelijkertijd sturen leerling en ouders een mail naar onze Coördinator Talentontwikkeling, dhr. A. van Hoorn, zodat hij alvast op de hoogte is:
 
ahoorn@amstelveencollege.nl
 
Als Amstelveen Sport de intake heeft gedaan en er een A- of B-status is toegekend zorgt dhr. Van Hoorn ervoor dat de afdelingsleider en de mentor van de leerling hiervan op de hoogte zijn. Als de leerling vervolgens om faciliteiten vraagt kunnen afdelingsleider en mentor deze (binnen de kaders van het convenant) regelen. Voor vragen en overleg kunnen zij, en ook de leerling en de ouders, terecht bij dhr. Van Hoorn en/of bij Amstelveen Sport.

 * Het Convenant Topsportvriendelijke Scholen vindt u hier.