Dyslexie & dyscalculie

Alle leerlingen worden in het eerste leerjaar getoetst op spelling, schrijfvaardigheid en beheersing van de Nederlandse taal. Leerlingen die dyslectisch of dyscalculisch zijn, kunnen in aanmerking komen voor faciliteiten. Dit wordt gecoördineerd door onze dyslexie- en dyscalculiecoach. De coach legt ook de contacten met externe instanties, zoals bijvoorbeeld de Stichting Jan Steen, wanneer leerlingen individuele begeleiding nodig hebben die de school niet kan bieden.