Decanaat

De schooldecaan, coördineert de Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). Zij doet dit in samenwerking met de mentoren en de vakdocenten, die respectievelijk in de mentorlessen en in de vaklessen aan dit onderwerp aandacht besteden. Naast het coördineren van het LOB-programma, geeft de decaan advies over vakkenpakketten en studiekeuze aan individuele leerlingen en groepen leerlingen en ouders.

Aansluitingsprojecten                                                                                            

Voor alle drie de afdelingen kent de school een aansluitingsproject met de verschillende vervolgopleidingen. De voorbereiding van deze projecten vindt vooral plaats tijdens de mentoruren. De decaan en mentoren werken hierbij intensief samen. Leerlingen werken gedurende hun gehele schoolloopbaan (dus vanaf de brugklas) met de online serious gaming LOB-methode YUBU. Met behulp van deze methode leren leerlingen wat kwaliteiten zijn, kwaliteiten te ontdekken, kwaliteiten te onderbouwen, opleidingen of beroepen te vinden welke passen bij hun kwaliteiten en kwaliteiten te pitchen en de belangrijkste te kiezen.

Mavo-mbo

Leerlingen bezoeken een opleidingenmarkt waar de meeste mbo-opleidingen zich presenteren. Daarnaast doen de leerlingen een meeloopdag bij een mbo-opleiding en lopen de derdeklassers een week stage in een bedrijf dat past bij hun gekozen sector. 

Havo-hbo

De havo 4-klassen worden voorgelicht door studenten en docenten van de Hogeschool van Amsterdam. Daarnaast gaan de leerlingen op bezoek bij zelf gekozen studierichtingen van de Hogeschool van Amsterdam. Er is een arbeidsoriëntatieweek waarin leerlingen een week stage lopen in een bedrijf of instelling. Hieraan neemt vwo 5 ook deel. Op deze manier werken we aan de voorbereiding op een goede keuze voor een vervolgopleiding én krijgen de leerlingen informatie over de verwachtingen en eisen in het vervolgonderwijs. Ook maken de leerlingen kennis met verschillende beroepen middels speeddates en beroepenavonden.

Vwo-wo                                                                                                                          

In de bovenbouw van het vwo ligt het accent op bewust en gefundeerd oriënteren en kiezen. Vwo-leerlingen lopen een week een stage, bezoeken een beroepenavond, een open dag en gaan een dagje proefstuderen of meelopen bij een vervolgopleiding. Ook hier werkt de school intensief samen met het vervolgonderwijs, zoals de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit van Amsterdam. UvA-docenten geven gastcolleges en de leerlingen brengen een aantal bezoeken aan faculteiten van de Universiteit van Amsterdam.

Het LOB-programma

Leerlingen krijgen ieder jaar een nieuw LOB-programma dat ze onder leiding van hun mentor zullen doorlopen. De voortgang wordt in de ELO bijgehouden. Leerlingen kunnen dit LOB-programma voor het lopende schooljaar terugvinden op het prikbord van YUBU. Ouders kunnen de LOB-programma’s op het ouderportaal terugvinden.