Aanmelden hoger leerjaar

In de regio Amstelland is, naast de kernprocedure voor de overstap van basisschool naar middelbare school, ook een gezamenlijke kernprocedure ontwikkeld voor de zgn. zij-instroom: instroom in een hoger leerjaar dan leerjaar 1.

Als ouders/verzorgers hun kind op de wachtlijst voor zij-instroom voor het Amstelveen College willen plaatsen vinden zij vanaf medio maart 2018 op deze plek alle informatie. Ook het Inlichtingenformulier Zij-instroom 2018-2019 is medio maart te downloaden.