Aanmelden brugklas

Wat fijn dat je belangstelling toont voor het Amstelveen College! Je bent van harte welkom. Soms is onze aanmelding voor een afdeling zo groot, dat we een toelatingsbeleid moeten voeren. Het officiële toelatingsbeleid is te downloaden op de pagina documenten. Je kunt je voor de eerste ronde inschrijving aanmelden van 6 t/m 10 maart 2017 met ons inschrijfformulier. Dit formulier en de oudervragenlijst zijn vanaf 6 maart te downloaden op de pagina documenten van onze website. Onze inschrijfmiddag is op woensdag 8 maart 2017 van 14.00 tot 18.30 uur.  Bij de inschrijving hebben wij nodig:

  • Het aanmeldingsformulier ELKK van de kernprocedure
  • Een eventueel aanvullend document van de basisschool met een plaatsingsadvies (MH of HV)
  • Het BSN (burger service nummer, voorheen sofinummer) van uw kind
  • Het ingevulde inschrijfformulier
  • De ingevulde oudervragenlijst

Het Amstelveen College volgt, zoals alle VO-scholen in Amstelland, de kernprocedure. Klik hier om antwoord te vinden op vragen zoals:

  • Tot wanneer kan ik mij opgeven?
  • Hoe meld ik mij aan voor de tweede ronde inschrijving?
  • Etc.

Ook van je basisschool ontvang je deze informatie (in de Schoolkeuzegids).